Skip to main content

Betoninen elementti on merkittävässä roolissa rakennusteollisuudessa. Se tarjoaa kestävää, monipuolista ja taloudellista ratkaisua erilaisiin rakennushankkeisiin. Betonilla on hyvä raaka-aineen saatavuus sekä yksinkertainen valmistusprosessi ja sitä käytetään esimerkiksi rakennusten runkoihin, siltoihin, teihin ja muihin infrarakenteisiin.

Tässä artikkelissa syvennytään betonielementtien soveltuvuuteen, erilaisiin käyttökohteisiin sekä niiden asennukseen.

Mitä on elementtirakentaminen?

Elementtirakentaminen on rakennusmenetelmä, jossa rakennuksen pääosat, kuten seinät, lattiat ja kattorakenteet, valmistetaan tehtaassa valmiiksi elementeiksi ja kuljetetaan sitten rakennustyömaalle asennettaviksi.

Elementtirakentaminen eroaa perinteisestä rakentamisesta, jossa suurin osa rakennustyöstä tehdään itse rakennustyömaalla. Näin aikataulut voidaan suunnitella yksityiskohtaisesti ja niitä voidaan hallita helpommin.

Nopeampi ja tehokas vaihtoehto rakentamiselle

Elementtirakentamisen suurimpia etuja on sen nopeus. Suurin osa rakennusosista valmistetaan etukäteen. Itse rakennustyömaalla tapahtuva työ vähenee näin merkittävästi. Tämä nopeuttaa rakennusprojektin valmistumista ja vähentää työmaalla tarvittavaa työvoimaa.

Myös sääolosuhteet vaikuttavat vähemmän rakennusprosessiin, sillä suurin osa työstä tapahtuu sisätiloissa.

Betonielementit kestävään rakentamiseen.

Betonielementtien käyttökohteet – soveltuu monenlaisiin projekteihin

Elementtirakentaminen soveltuu monenlaisiin projekteihin, aina pienistä asuintaloista suuriin kauppakeskuksiin ja teollisuusrakennuksiin. Elementtejä voidaan käyttää sekä uudisrakentamisessa että saneerauskohteissa.

Lisäksi elementtirakentamisen avulla voidaan toteuttaa visuaalisesti näyttäviä ja ainutlaatuisia rakennuksia, sillä valmiit elementit voidaan muotoilla ja viimeistellä eri tavoin.

Elementtirakentaminen tarjoaa modernin, tehokkaan ja joustavan tavan rakentaa. Sen suosio on kasvanut eri puolilla maailmaa rakentamisen ja suunnittelun innovaatioiden myötä.

Asuinrakennukset

Betonielementtejä käytetään laajalti asuinrakennusten, kuten kerrostalojen, rivitalojen ja omakotitalojen rakentamisessa. Ne tarjoavat nopean ja taloudellisen tavan rakentaa.

Betonielementtien äänieristysominaisuudet tekevät niistä erityisen suositun valinnan kerrostaloihin.

Toimisto- ja liikerakennukset

Toimisto- ja liikerakennuksissa betonielementtejä arvostetaan niiden rakenteellisen lujuuden ja pitkän käyttöiän vuoksi. Ne mahdollistavat suurten, avointen tilojen luomisen, mikä on tärkeää toimistotilojen joustavuuden ja muunneltavuuden kannalta.

Teollisuus- ja varastorakennukset

Teollisuus- ja varastorakentamisessa betonielementit ovat erittäin suosittuja niiden kantavuuden ja kestävyyden ansiosta. Ne kestävät hyvin mekaanista rasitusta ja ovat vastustuskykyisiä kemikaaleille sekä sääolosuhteille, mikä on tärkeää erityisesti juuri teollisissa ympäristöissä.

Julkiset rakennukset

Kouluissa, sairaaloissa, lentokentillä ja muissa julkisissa rakennuksissa, betonielementtejä käytetään niiden turvallisuuden ja pitkäikäisyyden vuoksi. Ne soveltuvat myös erilaisiin infrastruktuurihankkeisiin, kuten siltoihin, tunneleihin ja metroasemiin – tarjoten kestävän ja luotettavan rakennusratkaisun.

Laadukkaat betonielementit, väliseinät betonielementeistä

Erilaiset betonielementit monipuoliseen käyttöön

Betonielementtien maailma on monipuolinen ja tarjoaa lukuisia vaihtoehtoja erilaisiin rakennushankkeisiin. Näiden elementtien kirjo mahdollistaa niiden laajan käytön eri tyyppisissä rakennuskohteissa, ja ne voidaan räätälöidä vastaamaan tarkasti kunkin projektin vaatimuksia.

Seinäelementit

Seinäelementit ovat yksi yleisimmistä betonielementtityypeistä. Ne voivat olla joko massiivisia tai onttoja, ja niitä käytetään rakennusten ulko- ja sisäseiniin.

Seinäelementtejä voidaan valmistaa eri paksuisina ja ne voidaan varustaa ääni- ja lämpöeristyksillä. Ne ovat suosittuja sekä asuin- että teollisuusrakennuksissa, niiden kestävyyden ja helpon asennettavuuden vuoksi.

Pilarit ja palkit

Pilarit ja palkit ovat rakenteellisia betonielementtejä, jotka tarjoavat tärkeää tukirakennetta rakennuksille. Ne kestävät suuria kuormia ja ovat elintärkeitä rakennusten kantavien rakenteiden kannalta. Niitä käytetään laajalti suurissa julkisissa rakennuksissa, teollisuusrakennuksissa ja infrastruktuurihankkeissa.

Laadukkaat betonielementit myös asennus – LM-Infra

Laatta- ja lattiaelementit

Laatta- ja lattiaelementit ovat tärkeä osa modernia rakentamista. Ne mahdollistavat nopean ja tehokkaan lattioiden rakentamisen. Ontelolaatat ovat suosittu valinta, sillä ne ovat kevyempiä, mutta silti kestäviä ja niissä on sisäänrakennettuja kanavia putkistoille ja sähköjohdoille.

Portaikko- ja parveke-elementit

Valmiit portaikko- ja parveke-elementit ovat käteviä ratkaisuja moniin rakennusprojekteihin. Ne nopeuttavat rakentamista ja varmistavat yhtenäisen laadun.

Portaikko-elementit voivat olla suoria ja kaarevia, ja ne voidaan suunnitella eri tyyleihin sopiviksi.

Julkisivuelementit

Julkisivuelementit tarjoavat visuaalisen ilmeen rakennuksille. Ne voidaan valmistaa eri väreissä ja pintakäsittelyillä, mahdollistaen monipuoliset suunnitteluratkaisut.

Betonin lisäksi julkisivuelementteihin voidaan yhdistää muita materiaaleja, kuten lasia tai metallia, luoden ainutlaatuisia ulkoasuja.

Elementti, väliseinät, betonielementti asennus LM-infra

Betonielementti – turvallinen asennus

Betonielementtien asennusprojekti on monimutkainen ja vaatii erityistä huomiota jokaisessa työvaiheessa. Kerromme seuraavaksi muutamasta tärkeästä vaiheesta, jotta voit varmistaa turvallisen asennuksen!

Varmista onnistunut asennusprojekti monipuolisella suunnittelulla

Suunnitteluvaihe on perusta onnistuneelle asennusprojektille. Tässä vaiheessa suunnitellaan elementtien sijoittelu rakennuksessa, ottaen huomioon niiden koko, paino ja asennusjärjestys.

Suunnitteluvaiheeseen sisältyy myös elementtien kuljetus ja nostamisen suunnittelu, mitkä ovat kriittisiä vaiheita erityisesti suurille ja raskaille betonielementeille.

Betonielementtien nosto- ja kiinnitysvaihe

Nostovaihe on yksi haastavimmista osista betonielementtien asennuksessa. Nostureita ja muita nostolaitteita käytetään elementtien siirtämiseen niiden valmistuspaikalta, niiden lopulliseen sijaintiin rakennuksessa.

Noston aikana tulee huomioida elementtien turvallinen ja varovainen käsittely, jotta vältetään vahingot sekä itse elementeille että työmaalla työskenteleville henkilöille.

Kun elementti on nostettu paikalleen, se sijoitetaan tarkasti suunnitellulle paikalle. Tämä vaihe vaatii tarkkuutta ja vahvaa ammattitaitoa, sillä pienetkin virheet sijoittelussa, voivat aiheuttaa ongelmia myöhemmissä vaiheissa tai vaarantaa jopa rakennuksen koko rakentamisen.