Skip to main content

Maanrakennuksen tarkoituksena on luoda vankka ja turvallinen perusta kaikenlaisille rakennushankkeille. Oikein suoritetut maanrakennustyöt ehkäisevät tulevaisuudessa esimerkiksi maaperän epätasaista painumista sekä vesivahinkoja.

Tutustu blogitekstimme kautta lisää maanrakennukseen, mitä kaikkea siihen kuuluu ja miten se liittyy esimerkiksi talon rakennukseen ja infrarakentamiseen.

Maanrakennus

Maanrakennus tarkoittaa erilaisia toimenpiteitä ja prosesseja, joissa muokataan maanpintaa tai maaperää, rakentamista tai muuta käyttöä varten. Maanrakennus on olennainen osa infrastruktuurin rakentamista kuten teiden, siltojen, rakennusten, vesiväylien, patojen ja muiden rakenteiden perustuksia sekä niiden ympäristön valmistelua.

Maanrakennus on myös usein ensimmäinen vaihe rakennusprojekteissa, ja se on kriittinen vaihe varmistettaessa, että rakenteet ovat vakaita ja turvallisia.

Mitä on maanrakennus - mitä maanrakennukseen kuuluu?

Mitä palveluita kuuluu maanrakennukseen?

Kerromme seuraavaksi, minkälaisia palveluita maanrakennukseen esimerkiksi kuuluu.

Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikka tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä ja infrastruktuurin rakentamista, jotka mahdollistavat modernin yhteiskunnan toimivuuden ja palveluiden saavutettavuuden. Kunnallistekniikka kattaa tyypillisesti vedensaannin, viemäröinnin, sähkönjakelun, lämmityksen, tietoliikenteen, kadut ja muut yleiset alueet sekä jätehuollon.

Kunnallistekniikan rakentaminen on siis prosessi, jossa luodaan tarvittava perusinfrastruktuuri ihmisen arkielämän tarpeisiin ja yhteiskunnan toimintaan.

Paalutus

Paalutus on maanrakennuksen menetelmä, joka liittyy perustusten vahvistamiseen syvällä maaperässä. Tämä tekniikka on erityisen tärkeä, kun maanpinnan yläkerroksissa ei ole riittävästi kantavuutta rakennuksen tai muun rakenteen painon kannatteluun.

Paalutus on tärkeä osa monia rakennushankkeita, erityisesti silloin kun rakennetaan suuria, raskaita rakenteita tai kun työmaan maaperä on pehmeää, kuten savimailla tai entisillä suoalueilla. Se on myös kriittinen menetelmä silloilla, laitureilla ja vesirakennelmissa, joissa rakenteiden on pystyttävä kestämään paitsi painoa, myös veden ja maaperän aiheuttamaa liikettä.

Haluatko lukea lisää paalutuksesta? Lue myös usein kysytyt kysymykset.

Louhinta

Louhinta kattaa kallion tai muun kovan maaperän rikkomista ja poistamista. Louhintaa käytetään usein alueilla, missä maanpinta on kovaa tai missä maan alla on kallioperää, joka täytyy rikkoa ja poistaa rakennustöiden tieltä. Louhinnan tarve on erityisesti silloin, kun rakennetaan teitä, tunneleita, kaivoksia, perustuksia ja muita infrastruktuurikohteita, jotka sijaitsevat kallioisella alueella.

Louhinnassa on tärkeää ottaa huomioon ympäristövaikutukset kuten melu, tärinä, pöly ja muut räjäytystöistä syntyvät mahdolliset haitat. Lisäksi tulee varmistaa, että louhintatyö ei vahingoita ympäröiviä rakenteita tai alueita. Turvallisuus on ensisijaisen tärkeää niin työntekijöille kuin lähialueen asukkaillekin. Siksi louhintatyöt vaativat asianmukaiset turvatoimet ja suunnitelmallisen toteutuksen.

Teiden rakentaminen

Teiden rakentaminen on prosessi, jossa uusi tieverkosto tai yksittäinen tie rakennetaan alusta loppuun. Tämä prosessi kattaa monia eri vaiheita, joilla varmistetaan tien toimivuus, kestävyys ja turvallisuus. Teiden rakentaminen on monimutkainen hanke, joka vaatii yksityiskohtaista suunnittelua ja erikoistunutta osaamista.

Lue lisää teiden rakentamisesta.

Viherrakentaminen

Viherrakentaminen on osa maisemasuunnittelua ja maanrakennusalaa, joka keskittyy ulkoaluiden kuten puistojen, yksityisten pihojen, viherkattojen, urheilualueiden, leikkipaikkojen sekä muiden julkisten ja yksityisten viheralueiden suunnitteluun ja rakentamiseen. Tämä sisältää kasvillisuuden kuten puiden, pensaiden ja nurmikon sekä muiden luonnonmukaisten elementtien kuten kivien, vesielementtien ja maanmuotojen käytön.

Viherrakentaminen keskittyy usein esteettisyyteen, ekologiaan, käytännöllisyyteen ja kestävyyteen.

Tutustu viherrakentamiseen verkkosivuiltamme.

Maa ja esimerkiksi suomen maaperän laatu vaikuttavat maanrakennukseen.

Maanrakennus – tärkeä osa taloprojektia

Maanrakennus on usein ensimmäinen konkreettinen vaihe taloprojektissa ja se luo perustan kaikelle tulevalle rakentamiselle. Se kattaa laajan kirjon eri toimenpiteitä, joilla varmistetaan tontin olevan sopiva rakennettavaksi ja tulevan rakennuksen stabiilius sekä kestävyys.

Maaperän tutkimus

Ennen rakentamisen aloittamista maaperä tutkitaan perusteellisesti, jotta voidaan suunnitella oikeanlaiset perustukset ja välttää mahdolliset ongelmat, kuten maan vajoamat tai kosteusvauriot. Geotekninen selvitys antaa tärkeää tietoa maaperän koostumuksesta, kantavuudesta ja vedestä, mikä on ratkaisevaa perustusten suunnittelulle.

Talon pohjien kaivuutyöt

Talon pohjien kaivuutyöt viittaavat siihen maanrakennusvaiheeseen, jossa maata kaivetaan ja muokataan siten, että rakennuksen perustukset voidaan asentaa. Tämä on yksi ensimmäisistä ja perustavista vaiheista uuden rakennuksen rakennusprosessissa. Pohjatyöt ovat välttämättömiä, jotta rakennuksen perusta on tukeva ja turvallinen.

Salaojitus ja sadevesijärjestelmät

Vesienhallinta on keskeinen osa maanrakennustöitä taloprojektissa. Asianmukaisesti suunnitellut ja toteutetut salaojitus- ja sadevesijärjestelmät ovat kriittisiä rakennuksen pitkäikäisyyden ja kosteudenhallinnan kannalta. Ne varmistavat, että rakennuksen ympärillä oleva maaperä pysyy kuivana ja perustukset vakaina.

Maan tiivistäminen

Tässä vaiheessa varmistetaan, että maaperä on riittävän tiivistä rakennuksen painon kantamiseksi. Huolellisesti suoritettu tiivistäminen ehkäisee mahdollisia tulevaisuudessa ilmeneviä maan painumia.

Perustusten suojaus ja täyttömaan käyttö

Erilaisilla vedeneristysmenetelmillä suojataan perustuksia vedeltä ja kosteudelta, jotka voivat aiheuttaa vaurioita ja heikentää rakenteiden eheyttä. Joskus rakennuspaikan maapinta ei ole optimaalisella korkeudella tai sen muoto ei ole halutunlainen, tällöin käytetään täyttömaata. Täyttömaan mahdollisimman asianmukainen valinta, käsittely ja tiivistäminen ovat avainasemassa kestävän rakennusympäristön luomisessa.

Kaikki tehty työ riippuu myös kalustosta.

Oikeanlaisen kaluston avulla varmistat mahdollisimman onnistuneen lopputuloksen

Maanrakennusprojektin onnistumisen kannalta oikeanlainen ja laadukas kalusto ovat tärkeässä roolissa. Käyttämällä tarkoitukseen suunniteltua, asianmukaisesti ylläpidettyä ja tehokasta kalustoa, voidaan varmistaa työvaiheiden sujuvuus, tarkkuus sekä turvallisuus, mikä puolestaan johtaa laadukkaaseen ja kestävään lopputulokseen.

Monipuoliseen maanrakennuskalustoomme kuuluvat esimerkiksi tiehöylät, jyrät, täryt, mittauslaitteistot ja traktorit.

LM Infra on mukana onnistuneessa lopputuloksessa - maanrakennustyöt Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta ja Uusimaa.

LM Infra on luotettava kumppanisi projekteihin

LM Infra ymmärtää maanrakennuksen monipuolisuuden ja varmistaa mahdollisimman onnistuneen projektin. Teemme aina työmme tehokkaasti, laadukkaasti ja aina aikataulussa.

Tutustu lisää palveluihimme nettisivuilta.