Skip to main content

Tukimuurit ovat keskeinen osa rakentamista, sillä ne suojelevat taloja ja infrastruktuuria, maaperän liikkeiltä sekä eroosiolta. Tukimuurin rakentaminen ja sen eri työvaiheet riippuvat maaperästä, tukimuurin korkeudesta sekä itse rakennuskohteesta – eli onko kyseessä asuinrakennuksen piha, puutarha vai kenties liikenneväylät? Myös maan routiminen, kosteus sekä vedenohjaus tulee huomioida tukimuurin rakentamisessa.

Tässä artikkelissa kerromme erityisesti maisemasuunnittelussa käytettävästä tukimuurista. Avaamme myös tukimuurin rakentamisen vaiheita omalla piha-alueella.

Mikä on tukimuuri?

Tukimuuri on rakennelma, joka on suunniteltu pitämään ympäröivää maata paikallaan, ehkäisemään maan liukumista ja tarjoamaan lisätukea maaperälle. Tukimuureja on erilaisia, kuten porrastetut tukimuurit, kulmatukimuurit ja siipitukimuurit. Muuri voidaan rakentaa erilaisista materiaaleista, kuten betonista ja kivestä.

Tukimuurin rakentaminen on yleistä maisemasuunnittelussa ja maarakennuksessa, mutta niitä hyödynnetään myös infrastruktuuriprojekteissa, kuten teiden ja rautateiden ympärillä.

Korkeat tukimuurit vaativat perustukset tai sidonnan muurin taakse, jotta ne kestävät maaperän paineen ja muut ympäristötekijät. Tarkista maisemointiin tai kodin piha-alueelle rakennettavan tukimuurin sallittu korkeus paikallisista rakennusmääräyksistä.

Perustusta varten tarvitset myös insinöörin tekemät rakennuspiirustukset ja lujuuslaskelma. Yli 70 senttimetriä korkean tukimuurin perustukseksi sopii betoniantura. Anturan mitoitus ja tarpeellisuus kannattaa selvittää tapauskohtaisesti ja pyytämällä ammattilaista konsultoimaan.

Perustava tukimuuri eli perustusmuuri

Korkeiden tukimuurien lisäksi, rakennusten ja suurien rakenteiden perustusten tueksi tarvitaan perustava tukimuuri. Nämä estävät maan liukumista sekä tärkeimpänä, kantavat rakennuksen tai rakenteen painoa siirtämällä sen maaperään.

Perustusmuuri on siis osa rakennuksen perustusta ja tukimuuri puolestaan ehkäisee eroosion aiheuttamaa maan valumista tai liukumista.

Materiaalin valinta tukimuurin tarpeiden mukaan.

Tukimuurin tyypin ja materiaalin valinta

Tukimuurin rakentaminen alkaa maaperän tarkistuksen lisäksi sopivan tukimuurin tyypin ja materiaalin valinnalla. Pihalla suosittuja materiaaleja ovat luonnonkivi, betonilohkot ja puu, niiden ulkonäön ja helpon muokattavuuden vuoksi.

Kulmatukimuuria käytetään, kun maan pinta halutaan jyrkempään kulmaan kuin, mihin se luonnollisesti asettuu. Kulmatukimuuri on yleensä L:n tai käänteisen T:n muotoinen. Niissä on usein teräsbetonista valmistettu rintamuuri ja sen alla leveä pohjalaatta.

Painovoimamuuri sopii yleisesti suuriin kuormituksiin ja korkeampiin muureihin. Painovoimamuuri luottaa omaan massaan maanpaineen vastustamiseksi ja sen oma paino pitää muuria paikallaan. Tämä on yleensä rakennettu betonista, kivestä tai tiilestä.

Luonnonkivimuuri tarjoaa kauniin ja luonnollisen ulkonäön ja se voidaan rakentaa kuivamuurauksella tai yhdistelmälaastilla. Estetiikan lisäksi luonnonkivi on myös hyvin aikaa kestävä vaihtoehto. Myös betonilohko valitaan tukimuurin materiaaliksi ulkonäön ja helpon asennettavuuden vuoksi.

Tukimuuri kotiin, tukimuuri puutarhaan

Tukimuuri omalle pihalle – 6 vaihetta, joiden avulla onnistut

Yleisiä tarpeita tukimuurille löytyy puutarhasta, pihalta, polun varrelta tai portaiden ympäriltä. Tukimuurin tuoman turvan lisäksi ne lisäävät ympäristön miellyttävyyttä sekä esimerkiksi yksityisyyttä piha-alueilla.

Tutustu seuraavaksi tarkemmin tukimuurin rakentamisen eri vaiheisiin.

1. Tarkista maaperä ja aseta pohjalle sepelikerros

Ennen työn aloittamista tulee varmistaa, ettei maaperä ole routivaa. Routiva maa eristetään kantavasta kerroksesta eristelevyllä. Myös maaperän kuivuus tulee varmistaa salaojituksella.

Muurin taakse tai tarvittaessa molemmin puolin, levitetään sepelikerros, joka toimii pystysalaojana. Sepelin alle tulee myös asettaa salaojaputki. Näillä keinoilla varmistetaan, että pohja ei roudi ja tukimuuri pysyy varmasti paikallaan.

2. Valmistele maaperä ja luo kantava kerros

Pohjamaan tai routaeristetyn pohjamaan päälle tehdään kantava kerros. Kantava kerros tehdään tasatulle, tiivistetylle ja salaojitetulle maalle. Kantavan kerroksen kallio- tai soramurske ovat raekooltaan yleensä 0-31 millimetriä ja kerroksen syvyys on vähintään 250 millimetriä.

Tämän jälkeen kantava kerros tiivistetään kastelemalla ja ajamalla läpi 100-150 kilon tärylevyllä kolme kertaa. Kantavan kerroksen yläpinta tasataan 20-30 millimetriä muurikiven alapinnan alle.

3. Asenna tukimuuri asennushiekkaan

Asennushiekka on rakeisuudeltaan 0-8 millimetristä seulottua soraa tai kalliomursketta. Asennushiekka levitetään kantavan kerroksen päälle 20-40 millimetrin syvyydelle.

Asennushiekkaa ei tiivistetä, vaan se tasataan haluttuun korkeuteen esimerkiksi linjalaudalla. Näin saadaan tehtyä vaakakorjaus, mikäli muuriin jää rakentamisen aikana liian korkeita kohtia.

Lopuksi varmistetaan vatupassilla, että rakennettava muuri kallistuu taaksepäin. Jos muuri on pystysuora, se näyttää visuaalisesti siltä, että se kaatuu päälle. Tukimuurin pohjan oikea taso voidaan määrittä myös tasolaserilla tai vaaituskoneella.

Ammattilaisen avulla varmistut, että tukimuuri on riittävän kantava.

4. Ensimmäisen kerroksen sijainti ratkaisee muurin kohdan

Porrastetun tukimuurin ensimmäisen kerroksen rakentaminen lähtee liikkeelle tukimuurin alimmasta kohdasta, sillä se määrittää muurin lopullisen linjauksen ja suoruuden. Muurin suora linja saadaan käyttämällä linjalankaa. Ensimmäisen kivikerroksen jälkeen muuria ei voida enää siirtää sivusuunnassa.

Muurin kaarevissa kohdissa käytetään erilaisia mittauksia, kuten kaarevuussäteen mittaamista. Toista kerrosta asennettaessa on otettava huomioon, että kivet asetetaan limittäin tasaamaan rakennetta. Jos pystysaumat asennetaan yhteen niin sanottuina votsisaumoina, voi muurin rakenne heikentyä.

Toisen kerroksen asentamisen jälkeen tarkistetaan, ovatko kivet samalla korkeudella. Korkeaksi jääneitä kohtia voidaan madaltaa lyömällä niitä kimpoamattomalla kumi- tai muovilekalla. Myös sivulinjaa suoristetaan tarpeen vaatiessa.

5. Muurin taakse asennetaan routaeristys ja suodatinkangas

Lopuksi tukimuurin taakse asennetaan routaeristys ja suodatinkangas, jotka tukevat muurin takaapäin. Muurin seinämää vasten nostettu eriste, estää muurin takana olevaa maata jäätymästä tai routimasta. Suodatinkangas puolestaan estää muurin rakoilua ja täytemaan pääsemisen muurin rakoihin. Muurin taakse levitetään lisäksi vähintään 20 senttimetrin levyinen sepelikerros, joka toimii pystysalaojana.

6. Huolehdi ylläpidosta

Maanpaine aiheuttaa suurta kuormitusta rinteessä sijaitsevalle tukimuurille ja ajan myötä se voi työntää muuria ulos muodostaan. Pienet halkeamat voidaan täyttää tiivistysaineella, mutta suuremmat halkeamat ja vauriot tarvitsevat vankempaa vahvistamista, kuten teräsverkkoa.

Tukimuurin puhdistaminen parantaa muurin ulkonäköä, ja auttaa paljastamaan vaurioita, kuten eroosion merkkejä. Kivimuurin puhdistuksen voi suorittaa harjalla ja vedellä. Betoni- ja tiilimuurissa esimerkiksi sammalta, voidaan poistaa painepesurin avulla matalalla paineella.

Eroosiota voidaan ehkäistä esimerkiksi istuttamalla kasveja, joiden juuret auttavat sitomaan maata ja vähentämään pintavaluman aiheuttamaa eroosiota.

LM Infra auttaa maanrakennuksessa ja salaojituksessa

Puutteellinen tai huonosti toimiva salaojitus voivat pahimmillaan johtaa kosteusvaurioihin ja jopa rakennusten homeongelmiin. Siksi tukimuurin rakentaminen vaatii ammattitaitoisen salaojitusjärjestelmän.

Jätä salaojitus ammattitaitoisen tiimimme käsiin, jotta saat tehokkaan ja kestävän salaojituksen ja pidät routavauriot sekä kosteusongelmat kaukana. Lue lisää salaojituspalveluistamme.