Skip to main content

Kårkullan tie-/maanrakennusurakka

Rakennettiin uusi tie, sekä purettujen rakennusten kohdalle tehtiin täytöt ja nurmetukset sekä maavalli.

Tilaaja: Kårkullan kuntayhtymä, nykyinen varsinaissuomen hyvinvointi alue (Kårkulla Samkommun)

Valmistui: Heinäkuussa 2023